В Челопеч преустановиха дейността на спортен център „Хармония“ и пенсионерския клуб

Със цел овладяване разпространението на COVID-19 на територията на Община Челопеч, считано от 6-ти ноември 2020 г. се преустановява дейността на Спортен комплекс „Хармония“ и челопешкия пенсионерски клуб. Заповедите на кмета на Община Челопеч инж. Алекси Кесяков е на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1, чл. 31 от Закона за здравето и обявената с Решение № 609 на МС от 28.08.2020 г. извънредна епидемична обстановка. Заповедта е и на основание предложението на Главения държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната с цел превенция и опазване здравето на населението от заболяване с вирус Covid-19, както и ограничаване неговото разпространение на територията на Челопеч и региона.