В Челопеч предстои обществено обсъждане за изграждане на парк край язовир „Качулка“

На 2-ри октомври 2020 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Община Челопеч ще се проведе обществено обсъждане за инвестиционно предложение „Изграждане на парк и обновяване на тематични зони за широко обществено ползване в акваторията на язовир „Качулка“ и прилежащата територия“. Докладът за ОВОС е достъпен в електронен вариант на сайта на Община Челопеч – www.chelopech.org – секция „Обявления“.

Паркът ще включва: общодостъпни зелени и водни площи; укрепителни съоръжения, навеси с архитектура и оборудване за хоби интереси по риболов, лодкарство, хоби моделизъм, готварство на открито, непрофесионални спортове – колоездене, бягане, йога, заведение за обществено хранене (тип ресторант с капацитет 100 човека), информационен център, детски площадки и други. Предвижда се изграждане комуникационна инфраструктура – алеи, подземни и надземни съоръжения с водни ефекти, паркинг, обществени тоалетни, локална пречиствателна станция за отпадни води. Ще бъдат осигурени паркоместа за около 60-65 автомобила.

Ще бъдат обособени лесопаркови зони, влажни зони, паркови зони, които ще бъдат съобразени до голяма степен с активната
контактна зона с водната площ. Обособяването на парка ще спомогне за осигуряване на качествена среда за отдих, рекреация, креативен труд, културни и социални контакти. Предвид акваторията на
язовира, ще се организира максимално активна контактна зона с водната площ.

Язовир „Качулка“ е разположен в югозападната част на село Челопеч, на 250 – 300 м. от първокласния път София – Бургас. Представлява микроязовир с малка проточност и е изграден за нуждите на селото, като осигурява напояване на селскостопански земи и водопой на добитък. В момента язовирът се използва основно за промишлено
водоснабдяване на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Единственият източник на вода за язовира е р. Воздол. Язовирът е собственост на община Челопеч, съгласно Акт за общинска собственост №12 от 25.02.1998 г. на общинската администрация с. Челопеч. Единственият източник на вода за язовира е река
Воздол.