В Челопеч освободиха родителите от таксите за детска градина и ясла

Във връзка с въведеното положение, след внесено за разглеждане от ОбС-Челопеч предложение от инж. Алекси Кесяков, съветниците взеха решение за отмяна на дължимите такси за детска градина и детска ясла към ДГ „Ханс Кр. Андерсен“, считано от 01.04.2020 г.

Решението важи до отмяна на извънредното положение. Остават дължими таксите за посещение на детската градина за месец март 2020 г., които могат да бъдат заплатени след възобновяване работата на учебното заведение.

Източник: Община Челопеч