В Чавдар 40 души ще получават топъл обяд до 30.09.2025 г.

На 25.11.2022 г. кметът на община Чавдар г-н Григор Даулов подписа договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд +, за проект „Топъл обяд в община Чавдар“.

Стойността на договора е 110 169,60 лв. Целта на проекта е да се предостави възможност на най-бедните и уязвими жители на община Чавдар да имат топла храна и да я получат в домовете си при спазването на всички санитарно-хигиенни мерки. Услугата „топъл обяд“ ще бъде предоставяна на 40 жители на общината до 30.09.2025 г.