В Чавдар ще изграждат събирателни колектори по годишния рамков договор с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД

В 10.00 ч. на 16-ти юни във Фолклорен център „Чавдар“ кметът Григор Даулов и изпълнителният директор на „ДПМ-Челопеч“ АД проф. д-р инж. Илия Гърков подписаха рамков договор за 2021-ва година на стойност 232 000 лв. С решение на ОбС-Чавдар, финансовият ресурс осигурен от челопешката минна компания е насочен към изпълнението на един ключов за Чавдар проект – Изграждане на събирателни колектори, чиято стойност възлиза на 172 хиляди лева. Останалата сума в размер на 60 хиляди лева е предназначена за реализиране на годишния културен календар на Община Чавдар.

Изграждането на събирателни колектори е проект с около 10 годишна история, стартирал още по времето на г-н Геров, бившият кмет на Община Чавдар. С този проект дъждовната и битова вода ще бъде отвеждана в два колектора от двете страни на р. Селска, след което ще се отвежда извън населеното място“, обоснова решението на ОбС-Чавдар кмета Григор Даулов, който управлява община Чавдар в дух на приемственост, добре избрани приоритети и отношение към детайлите.

Културният календар е моята голяма слабост. Без културни и образовани граждани, инфраструктурата остава просто така„, сподели при подписването на годишния рамков договор с „ДПМ-Челопеч“ АД г-н Даулов, разкривайки част от тайната на успешното развитие на село Чавдар.