В Църквище стартира проект за подмяна на покрива на читалището

В с. Църквище стартира съвместен проект между Община Златица и „Аурубис България“ АД – Пирдоп за подмяна на покривната конструкция на НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1951“. В същата сграда се намира и кметство с. Църквище.