В Стрелча обявиха три конкурса за детско и ученическо творчество

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стрелча организира три конкурса за детско и ученическо творчество в областта на поезията, изобразителното изкуство и фотографията. Целта на конкурса е да се стимулира личното творчество в областта на литературата, изобразителното изкуство  и фотографията, съобщават организаторите . Право на участие имат всички деца и ученици от учебните заведения на територията на Община Стрелча.

Ето и регламентът за участие:

Конкурс за авторско стихотворение на деца и ученици
Стиховете да са свързани с темите: „Детство мое – реално и вълшебно”, „Дъгата – извор на вдъхновение и пъстроцветни мечти”, „Аз и моето училище”.
Всеки  кандидат  може  да участва с една своя творба, която следва да бъде озаглавена.

Конкурс за рисунка на деца и ученици
Рисунките да са на тема „Моето лято”, „Моето детство”, „Любим герой”, „Лято в родния край”
Всеки  кандидат  може  да участва с една своя  рисунка.
Всяка творба следва да има заглавие
Снимките се изпращат в jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb

Фотоконкурс за деца и ученици  на тема „Аз обичам природата”
Всеки  кандидат  може  да участва с една своя  фотография.
Допустими са изображения, показващи природни обекти, явления, грижа за природата, флора и фауна. Всяка снимка следва да има заглавие;
Не се допускат до участие обработени снимки, подменящи действително заснетото изображение.
Заснемането на лице в анфас на малолетен или непълнолетен следва да е със съгласие на родителя на същия, документирано с прикачена декларация за съгласие;
Снимките се изпращат в jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb.

Комисия ще оцени творбите и спечелилите ще бъдат уведомени лично. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на общината до 10.08.2020 г.Наградите са предметни, съобщават организаторите.

Те информират, че стихотворения, рисунки и снимки заедно с трите имена на автора, учебно заведение, адрес и телефон за връзка трябва да се изпращат на имейл адрес  mkbppmn_strelcha@abv.bg от 15.06.2020 г. до 25.07.2020 г.

Соб. инф.