В Пирдоп се състоя среща със социални работници

Вчера в Пирдоп се състоя среща между Адриана Стоименова – зам. министър на труда и социалната политика с представители на социалните структури от Средногорието – от ЦОП-Пирдоп, МБАЛ-Пирдоп, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения – Пирдоп, Дневен център за деца и младежи с увреждания – Златица, представители на пенсионерски клубове и други. Срещата бе организирана от представители на ПП „ГЕРБ“ в лицето на инж. Алекси Кесяков – координатор за регион Средногорие, Николина Ангелкова – областен координатор и Младен Маринов – бивш министър МВР и настоящ водач на листата на ПП „ГЕРБ“ за 26-ти МИР. Участие в нея взеха и общински съветници от гр. Пирдоп, кмета на Община Копривщица Бойка Дюлгярова и кмета на кметство Душанци Златка Крънева. Водещ на дискусията бе Анна Нейкова – Райкова – директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп и общински съветник в ОбС-Пирдоп.

На срещата детайлно бяха обсъдени актуалните политики във връзка с развитието на социалните услуги в страната предвид пандемията от Covid-19, новия програмен период и трудностите, които изпитват социалните работници при работата си с уязвимите групи.

Инж. Алекси Кесяков акцентира върху работата в екип и обединяване на усилията на всички средногорски общини, за да могат те да отговорят на потребностите на гражданите и да преодолеят новите предизвикателства, пред които се изправят местните власти в пандемичната несигурна обстановка.

Инж. Алекси Кесяков: Социалните дейности са един от основните фактори в едно общество и Вие, тук присъстващите, сте пряко ангажирани с тази дейност. Социалната дейност е от съществено значение в днешно време не само заради пандемичната обстановка, а защото чрез нея можем да помогнем на много нуждаещи се хора да преодолеят трудностите – от социално изключване, поради заболяване, нужда от общуване и подкрепа. Развитието на социалните услуги добринася за развитието на всяко едно общество и е индикатор за демократичност и солидарност.

Ситуацията с разпространението на пандемията от COVID-19 ни накара да сме по-гъвкави в различните политики особено в тази, свързана със социалната сфера. Сега е времето да сме по-задружни като общество, за да се грижим за възрастните хора, за нашите баби и дядовци“ посочи Младен Маринов.

Зам.-министър Адриана Стоименова разясни възможностите, които могат да бъдат използвани от социалните служители и структури през новия програмен период, както и новите моменти в прилаганите социални мерки, свързани с Covid-19.

Николина Ангелкова акцентира върху намеренията на ПП ГЕРБ за увеличаване на минималната работна заплата на 1000,00 лв. и средната на 2000,00 лв. и посочи предвидените промени в българското законодателство насочени към подобряване на социалните услуги – приемане на нов Кодекс за социална закрила, нов Кодекс на труда и нов Закон за насърчаване на заетостта.

Присъстващите представители на социални структури от региона зададоха въпроси свързани с разрешаването на наболели проблеми като: закупуване на нов скенер за МБАЛ-Пирдоп; осигуряване на подходяща сграда за ЦОП-Пирдоп; адекватно заплащане на социалните работници и други.

(Публикацията не е с предизборен характер и не призовава за кого да се гласува на предстоящите парламентарни избори).