В Пирдоп предстои обществено обсъждане за вземане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 3 милиона и 700 хиляди лева

Община Пирдоп кани заинтересованите цялата пирдопска общественост на обществено обсъждане за реализиране на инвестиционен проект, който да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд Флаг“ ЕАД. Максималният му размер се предвижда да бъде 3 милиона и 700 хиляди лева. Обществено обсъждане ще бъде проведено на 02.09.2020 година /сряда/ от 17:00 ч. в Лекторията на читалище Напредък 1869 – Пирдоп, при спазване на въведените противоепидемични мерки, носене на маски и ръкавици.

Инвестиционният проект включва 16 подобекта, всеки един от които е свързан с реконструкция на части от улици в град Пирдоп – ул. „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“, ул. „Славци“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Манджерин“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Андрей Георгиев“, ул. „Еделвайс“, ул. „Отец Иван Гайдаров“, ул. „Илчо Димов“ и други.

Обезпечаването на общинският дълг се предвижда да бъде чрез залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пирдоп, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, постъпваща по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства.

Всички заинтересовани физически и юридически лица, държавни и обществени организации могат да изразят мнения, становища и предложения, както и да отправят въпроси по електронен път на следния електронен адрес: obshtina_pirdop05@abv.bg, в срок до 26.08.2020 г., включително.

Източник: Община Пирдоп