В Пирдоп поздравиха хората с увреждания

3-ти декември е определен за Международен ден на хората с увреждания, обявен през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН. Това е денят за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания и за тяхното пълноправно участие в обществения живот.

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания кметът на община Пирдоп Ангел Геров, председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев и зам.-кметът Мария Шентова поздравиха своите съграждани в неравностойно положение.

По-рано днес те посетиха работещите в Общинско предприятие „Пролет“ и Дома за пълнолетни лица със сетивни нарушения, а утре ще присъстват на тържеството на Общинската организация на инвалидите в Пирдоп.

От името на ОбС-Пирдоп и ОбА-Пирдоп Ангел Геров изрази уважение и съпричастност към волята на хората с увреждания за пълноценен живот, благоприятни условия на труд и социална интеграция подчертавайки, че този ден е важен заради насочване на вниманието към специфичните нужди, с които се сблъскват в ежедневието си хората в неравностойно положение. Г-н Геров ги увери, че подпомагането им е приоритет за ръководството и че винаги могат да разчитат на подкрепа от Община Пирдоп. От името на община Пирдоп и от свое име кметът пожела на всички здраве и светли празници.