В Чавдар и Челопеч оказват съдействие на лица с прекъснати здравноосигурителни права

ОбА-Челопеч и ОбА-Чавдар уведомиха жителите от двете общини, че ще оказват съдействие на лица с прекъснати здравноосигурителни права при подаването до НАП на Декларация образец № 7 – „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски” и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителния статус.

Предприетите действия в Челопеч и Чавдар са съобразени с въведения в страната режим на извънредно положение, вкл. ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места. За да се възползват от предоставената възможност, жителите на Челопеч и Чавдар, които имат нужда от помощ, е необоходимо да представят в деловодството на съответната община попълнена Декларация образец № 7, в която да е вписан телефонен номер за обратна връзка.

Източник: ОбА-Челопеч и ОбА-Чавдар