В Копривщица учредиха Сдружение „Хаджи Ненчо Палавеев – Благодетелят на Копривщица“

На 14 ноември в конферентната зала на общинския Жив музей бе учредено Сдружение „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев – Благодетелят на Копривщица“. На учредителното събрание присъстваха новоизбраният председател на Общински съвет – Копривщица Борис Подгорски, поетът Никола Герджиков, родственик на Благодетеля, председателят на читалищното настоятелство Галитьон Кесяков, Стоян Павлов- съветник в новия законодателен орган на възрожденския град, Теодора Цоловска – помощник директор на копривщенската гимназия, Иван Лесков, общественици, граждани и представители на местна и регионална медия.

Инициатор на събитието бе Ангел Ангелов –председател на Националния тръст за съхранение на културно – историческото наследство – България, председател на Българската асоциация на ощетените собственици на недвижими имоти, изпълнителен директор на Обединение за граждански контрол на общинските учебни и детски заведения, организатор на събитията Златна българска гайда, Музея на хляба и традиционните храни и Ден на шопската спържа и суджука. Инициаторът сподели, че копривщенци познават своя Благодетел, но малко е известно името му сред нашите сънародници. Целите на сдружението са популяризиране на благотворителната дейност на Благодетеля и издигане на негов паметник в родния му град Копривщица, организиране на благотворителни събития за поддръжка и реставриране на обектите и сградите, издигнати с негови дарения, създаване на благотворителен фонд за надарени деца от възрожденския град, откриване на стипендиантска програма за поощряване на деца с висок успех, проучване и откриване на непознати архиви, описващи дейността му.

Присъстващите бяха запознати със средствата за постигане на целите. За председател на Управителния съвет на неправителствената организация бе избран Ангел Ангелов, за заместник-председател Галитьон Кесяков и Никола Герджиков – член. Касиер на сдружението е Пенка Кунчева. Предстои регистрация на Сдружението съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Според приетия Устав членският внос ще бъде 10.00 лв. Седалището на Сдружението ще бъде в Копривщица на ул. „Брайко Енев“ 26. Учредителите си направиха обща снимка за спомен.

Информация и снимки: Марияна Панчева