В Копривщица стартира бизнес ориентирано обучение на студенти

На 19-ти февруари 2020 г. в гр. Копривщица се проведе среща между кмета Бойка Дюлгярова и проф. д-р инж. Анатолий Александров – зам. ректор на Технически университет – Габрово, с която се положи началото на Бизнес ориентирано обучение на студенти от общината.

Обсъдени бяха организационни въпроси относно стартиране на обучението през учебната 2020/2021 г. в ОКС „Бакалавър“ по специалност „Индустриален мениджмънт“. Университетът от своя страна декларира, че е отворен за допълнително разкриване на групи в други акредитирани специалности на ТУ – Габрово в ОКС „Бакалавър“ и в ОКС „Магистър“ при интерес от страна на гражданите на Община Копривщица.
С тази среща бе дадено началото на ползотворно сътрудничество между Община Копривщица и Технически университет – Габрово.

Източник: Община Копривщица