В Златица стартира ремонт на ул. „Кашана“, финансиран от Група ГЕОТЕХМИН

На 16-ти май Група ГЕОТЕХМИН и Община Златица дадоха старт на изпълнението на проект за реновиране на улица „Кашана“, като се предвижда подмяната на водопровод и канализация, както и полагането на нова асфалтова настилка. Проектът е по Благотворителна програма „Българските добродетели‟, като дейностите се финансират с дарение Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.

Дружествата ще осигурят финансиране за цялостна рехабилитация на ул. „Кашана‟ – подмяна на водопровод, асфалтиране и нови тротоари, включително водопроводните отклонения към ул. „Полковник Мадрикин‟, ул. „Рад Радев‟ и ул. „Нено Гугов‟. С решение на ОбС Златица, общината ще дофинансира дейностите по ремонта на водопроводната и канализационна мрежа на улици в града. Проектът е част от последователната социално отговорна политика на Група ГЕОТЕХМИН за подобряване качеството на живот и инфраструктурата в населените места, където нейните компании развиват дейност.

Стартът бе даден на официалното събитие, на което присъстваха инж. Стоян Генов, кмет на община Златица, инж. Илия Македонски, зам.-кмет на община Златица, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Славей Иванов, зам.-генерален директор „Производство‟ на Елаците-Мед АД, г-н Наско Фотев – ръководител район ВиК – Златица, представители на фирмата изпълнител на проекта и служители от общинска администрация.

Кметът поздрави присъстващите и благодари още веднъж за съпричастността на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН, като подчерта: „Днес е един хубав, слънчев ден за община Златица. На път е да се реализират първите стъпки от мечтата на всеки златичанин. Всички знаем проблема на Златица с остарялата водопроводна и канализационна мрежа. Десетки години такъв проект не е реализиран. Тук сме, за да дадем зелена светлина и да направим първата крачка в реализацията на този процес. Искам да благодаря на ръководството на Група ГЕОТЕХМИН, което винаги е отворено към нас, а и не само, съпричастни са към нуждите на цялото Средногорие, за което сме им изключително благодарни. Съвсем скоро тази комуникативна улица в Златица ще има ново лице. Ще има и нови зелени насаждения, които също са осигурени по програма „Нашето зелено утре“, която е част от „Българските добродетели‟. Желая успех на проекта.“

Г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, припомни приоритетите на Благотворителната програма и пожела успех на проекта. „За мен е чест да участвам в днешното събитие и се радвам, че мога да обявя, че Група ГЕОТЕХМИН ще бъде част от този проект, чрез дарения по Благотворителна програма Българските добродетели, която е основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов. Един от приоритетите на тази програма е да подпомагаме повишаването на качеството на живот в населените места, където работим. Да помагаме с подобряването на инфраструктурата. Пожелавам ви успех с този проект. Успех и на изпълнителя“, допълни Доминик Хамерс.

За успешен старт г-н Доминик Хамерс по стара българска традиция, плисна менче с вода, а изпълнителят, направи първа копка на мястото от където ще започнат строителните дейности.

В края на събитието кметът инж. Стоян Генов се обърна с благодарност към инж. Славей Иванов за съдействието, което Елаците-Мед е направило чрез отпускане на допълнителни средства за рехабилитацията на ул. „Събко Милков‟ в западната част на гр. Златица, която е една от най-натоварените улици и е път към Туристическия информационен център в общината.