В Златица представиха намереното при спасителни разкопки по трасето на газопровода от Панагюрище до Пирдоп

От 5-ти до 9-ти декември в Туристическия посетителски информационен център „Юрий Гагарин“ – гр. Златица бяха изложени откритите при спасителните разкопки по изграждане на газопровода от Панагюрище до Пирдоп артефакти, както и изложба от археологически проучвания в региона и не само.

Разкопките и проучванията бяха представени от ръководителя на разкопките Мартин Христов от Национален исторически музей и Иван Иванов от Исторически музей – гр. Клисура.

Събитието бе открито от инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица, който изрази благодарност за предоставената възможност жителите на Златица да се запознаят със старините, които крие Средна гора.

Изцяло е разкопан т. нар. Обект № 33 Могила в м. Оджаците в землището на Община Златица, като проучването на могилата е предизвикано от строежа на „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“. Тя е разположена на било от Същинска Средна гора. От южната ѝ страна се забелязват още три могилни насипа от същия некропол. Археологическите разкопки са проведени през месеците октомври и ноември на 2021 г.

Височината на могилата е 3 метра, а диаметърът на основата ѝ е 20 м. Насипът на могилата е изключително нехомогенен, което вероятно се дължи на множеството иманярски изкопи в него, един от които достига до основите ѝ и вероятно е унищожил централния гроб в нея. В западната периферия на могилата, в наситен с въглени пласт, е намерен железен сауротер. В горната част на могилата е намерено погребение в яма. На 1,50 м западно от този гроб, в насипа, без контекст, е намерен фрагмент от фибула с подвито краче – вероятно от разбит от иманяри вторичен гроб. Това навежда археолозите на мисълта, че е възможно и разкритото при разкопките погребение да се е случило в VI век сл. Христа.

От източната част на могилата, на 8 метра от периферията, е локализирано каменно струпване. Вероятно там са извършени ритуални действия, от които е останала една керамична чашка. След това всичко е затрупано с камъни. Откритите купичка, сауратер и керамични фрагменти са от късножелязната епоха. Това констатира Филип Михайлов от РИМ-Перник.

При спасителните археологически разкопки на обект №029 при Златица, югоизточно от връх Мухча в Същинска Средна гора на 1294 м надморска височина, са установени два иманярски изкопа на надгробната могила, като само втория е засегнал леко крепидата в западната част. В централната ѝ част е поставен кремиран възрастен индивид с отделни железни предмети и въглени от кремацията, която е не на място.

След завършването на крепидата и преди окончателното натрупване на насипа от жълт пясък и отделни камъни, в могилата са поставени три керамични съда. Два от тях са в централната част и един – в южната. В насипа на могилата са открити накъсани железни предмети. Те са части от желязна верижка за колан и фрагменти от други предмети. Изграждането на могилата е извършено през втората половина на II до началото на I век преди Христа според датировката на желязната верижка.

Проучената през 2021 г. могила е в пряка връзка с некропола от Панагюрски колонии и е част от могилните некрополи по ридовете на Същинска Средна гора. Това констатират проучилите могилата Мартин Христов от НИМ и Иван Иванов от ИМ-Клисура.

Следи от двете проучени могили няма, тъй като на мястото им вече е положен газопровода.

Кметът инж. Генов благодари на археолозите за извършените проучвания и изказа своето разочарование, че в Златица няма музей, в който да бъдат изложени намерените артефакти, поради което те ще бъдат прибрани в столицата.

Полагането на довеждащият газопровод продължава.

Подготви: Петя Чолакова