В Антон ще изграждат зони за отдих по кампания за чиста околна среда

Община Антон се включи Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” организирана от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Средногорската община кандидатства с проект: „Изграждане на зони за отдих в село Антон, област Софийска“ на обща стойност: 10 770,00 лв. Част от средствата за собствено финансиране (790,00 лв.), а 9980,00 лв. ще бъдат отпуснати от ПУДООС.

Целта, която следва да бъде постигната с изпълнението на проекта, е да се подобри облика на селищна зона, като се осигури подходяща среда за социални контакти с подчертано естетическо въздействие върху местните жители и гостите на селото, както и да бъдат приобщени жителите към идеята за опазване на околната среда и формиране на трайно отношение към нея.

Повишаване качеството на живот на територията на района с подобряване на физическата среда чрез прилагане на мерки за устойчиво развитие и безопасни и екологични условия за живот е част от стратегията за развитие на Община Антон. Проектната концепция и методологията за нейното реализиране са ясно ориентирани към изпълнение на проекта, с което ще обнови населеното място и ще се подобри средата за развитие и условията за живот на село Антон.