В Антон ще избират нов председател на ОбС

На 29.10.2020 г. (четвъртък) ще се състои заседание на ОбС-Антон, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. Проекта за Дневен ред на заседанието включва 7 точки. Първа точка е полагане на клетва на новоизбран съветник Цветан Николов Христов, втора точка – Избор на председател на Общински съвет – Антон.