В Антон усилено се работи за почистване корекцията на река „Дълбок“

За предприетите мерки по почистване корекцията на река „Дълбок“ в Община Антон от нерегламентирано изхвърлени отпадъци съобщи кметът Антон Симов:

„Уважаеми Антончани,
В последните три дни Община Антон работи усилено по почистване корекцията на река „Дълбок” от нерегламентирано изхвърлени вредни отпадъци, които замърсяват околната среда. Положен е водосток с цел отвеждане на придошлите води от проливни дъждове и за осигуряване комфорта на гражданите при преминаване на моторните превозни средства. Освен това бяха разкрити и стари затрупани спирателни кранове от водопроводната мрежа в селото.
В тази връзка призоваваме всички граждани да не изхвърлят какъвто и да било вид отпадъци (битови, строителни и други) в корекцията на реката и около нея.
Информираме Ви, че на нарушителите ще бъдат налагани сериозни санкции“.