В Антон с иновация в сметосъбирането

От Община Антон съобщават, че са стартирали първи етап от своята програма за управление на отпадъците. Всички контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ на територията на Общината ще бъдат позиционирани в дървени къщички, които ще подобрят качеството на управление на отпадъците и европейския облик на селото.

Общината ще продължава да работи активно и с въвеждането на иновации да превръща село Антон в още по-красиво, чисто и приятно място за живеене.Общинска администрация Антон