В Антон стартира изпълнението на проект за повишаване на енергийната ефективност на ДГ „Българче“ и НЧ „Христо Ботев – 1925“

Тържествено днес – 12.12., в деня на Свети Спиридон, в Антон с прес-конференция бе даден старта на проект, чрез изпълнението на който ще бъде повишена енергийната ефективност на Детска градина „Българче“ и Народно читалище „Христо Ботев – 1925“.

Проектът е по процедура №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Той ще бъде изпълняван в партньорство между Община Антон и норвежката компания „Емпиенърджи“ ООД, чиято експертиза и ноу-хау в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност ще бъдат споделени с Община Антон и внедрени при изпълнението на проекта, включващ двете сгради. Стойността на проекта е: 855 812,38 лева.

Кметът на Антон г-н Андрей Симов разясни параметрите на проекта и състоянието на сградите към момента, като приветства с „Добре дошъл“ в Антон представителя на фирмата-партньор mr. Morten Pedersen: „Главните дейности по проекта предстои да започнат идната пролет, като в читалището ще бъде подменена дограмата, ще се направи топлоизолация, ще бъдат монтирани съвременни термопомпи за отопление и ще се изгради фотоволтаична инсталация, която ще бъде подвързана към електро и топлоинсталациите. По този начин читалището ще бъде енергийно ефективно, ще се намалят значително разходите за електроенергия, като в същото време ще се осигури по-добро отопление и по-добра среда за работа.

След приключване на дейностите по читалищната сграда, ще започнат тези в детската градина, като там по проект е предвидено също да бъде подменена дограмата с по-съвременна и по-подходяща, на покривите ще бъдат монтирани фотоволтаици. И отоплението в детската градина ще бъде подменено с ново, отново изградено от термопомпи.

При изпълнението на този проект в двете сгради ще имаме възможността да използваме ноу-хауто, което притежава нашият партньор „Емпиенърджи“ ООД.

Използвам случая да поздравя г-н Pedersen и за останалите осъществени проекти и контакти на територията на нашата република, в съседни на нас общини и не само. Изключително съм доволен, че ще можем да използваме това ноу-хау и ще обменяме опит с нашите норвежки партньори, който ще бъде насочен към енергийната ефективност на нашите две емблематични сгради, които изпитваха сериозна нужда от ремонт. Средствата, които успяхме да договорим, са насочени изцяло към възобновяеми източници, които ще са обвързани с една изключително интелигентна съвременна система за отопление, която може би ще бъде една от първите реализирани в Средногорието – енергия от слънчевата светлина!

Благодаря не на последно място на моят екип и на администрацията на Община Антон, без чиято работа проекта нямаше да бъде факт. До краят на 2023-та година двете сгради трябва да имат нов облик и да бъдат напълно енергийно ефективни и енергийно независими.

Накрая бих искал да изразя своята надежда да станем дългосрочни партньори и на територията на Норвегия“.

Представителят на партньора от Норвегия г-н Pedersen също изрази своето задоволство от общия проект, който ще бъде изпълнен и възможността да се сподели успешен модел и опит в реализирането му, което да доведе до подобряване на енергоползването и осигуряване на енергийна ефективност на двете сгради. Той представи презентация относно неговата работа и изпълнените до този момент проекти за енергийно ефективни сгради от неговата фирма, сред които завод за хидроенергия, като имат опит в тази сфера от 20 години. Изградили са изцяло и нов национален музей в Норвегия, енергийно ефективна сграда, като проекта е бил на стойност 600 милиона евра. Музеят е отворен през настоящата година. Той изрази радостта си, че ще има възможност да работи в Антон.

„За нас също ще бъде голямо предизвикателство“, сподели Андрей Симов, акцентирайки върху важността на двете сгради, които ще бъдат ремонтирани. „Разбира се, от нас се очаква да бъде качествено изпълнено. Следене за изпълнението на проекта, на което ще държа изключително много като отговорник“, каза още кметът Симов.

В заключителната част на срещата Андрей Симов подари на г-н Pederesen сирене и кашкавал местно производство, като с гордост отбеляза, че това ще направи денят на госта много по-вкусен, разказвайки за уникалността на тези два местни продукта, произвеждани от мляко, добито тук и по местна технология. „Първо подаряваме от нашите антонски вкусни сирене и кашкавал, а като ги опита човек, се връща и си купува още и още от нашите магазини“, поясни г-н Симов приканвайки гостите да опитат и питка с шарена сол, каквато е българската гостоприемна традиция.

След приключване на прес-конференцията, партньорите по изпълнение на проекта си направиха снимки за спомен пред сградата на НЧ „Христо Ботев – 1925“.

Подготви: Петя Чолакова