В Антон стартира изпълнението на проект за енергийна ефективност

Община Антон стартира мащабна работа по изпълнение на проект:„Повишаване на енергийната ефективност на общинска детска градина „Българче“ и народно читалище „Христо Ботев – 1925“ в община Антон“.

Финансирането проекта се осъществява чрез Финансов
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Проекта предвижда трансформиране на сградите с близко до нулево потребление на енергия от енергиен клас А+, чрез следните проектни решения:

  • топлоизолиране външни стени на сградата на читалище
  • подмяна на дограма и на двете сгради
  • изграждане на фотоволтаични съоръжения върху покривите на сградите, генериращи енергия
    само за собствено потребление
  • комбинирани системи за отопление чрез термопомпи от тип въздух-вода, използващи
    енергията от ВЕИ.

Източник: Община Антон