В Антон изграждат детски площадки

В Община Антон стартира I-ви етап от проект за изграждане на модерни и безопасни детски площадки и съоръжения в двора на детска градина „Българче“. Проектът се изпълнява съвместно с „Елаците-Мед“ АД и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Общата стойност на заложените дейности възлиза на 55 000 лв.

Проектът включва изцяло премахване на остарелите и вече опасни за децата съоръжения, монтаж на нови съоръжения, цялостно ново озеленяване и облагородяване на парковата система, изграждане на подпорна стена, както и ново осветление. Реализацията на този проект ще остави трайна следа за развитието на децата още от най-ранна възраст и ще допринесе за подобряване на облика на
детската градина.

Официалното откриване на обновения двор на ДГ „Българче“ в Антон се предвижда да се състои на 15.09.2021 г., заедно с откриване на детска яслена група за най-малките ни жители.