Върховна административна прокуратура се зае с водната криза в Копривщица

За предприетите действия от страна на Върховна административна прокуратура съобщават от www.iskra.bg:

Върховна административна прокуратура /ВАП/ ангажира служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова за предприемане на конкретни мерки за изпълнение на закона, обезпечаващи качественото и безопасно използване на водни ресурси в Копривщица.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, касаеща проблем с водопровода и канализацията в града, заради който жителите му излязоха на протест и блокираха Подбалканския път.

Прокуратурата следва да бъде уведомена в кратък срок за взетите решения, предприетите действия и постигнати резултати, включително за случаи на констатирано неспазване на приложимите правила, за реализиране на конкретни действия за отстраняване на закононарушения и последиците от тях, за санкциониране на виновните лица, издаване на административни актове и други.