ВЪПРОСИ ОТ „ПУБЛИКАТА“ НА СЕСИЯ В ПИРДОП

Не знаем дали е случайно, или не съвсем, но с всеки изминал ден и с всяка изминала сесия на ОбС-Пирдоп и ОбС-Златица, в публичното пространство се утвърждава убеждението, че на някои местни народни избраници “демокрацията им е отнела много”. Съвсем всичко им е отнела демокрацията, или поне същите все още не осъзнават своята роля като общински съветници, избрани от жителите на съответния град, село, община, която е преди всичко и най-вече да защитават обществените интереси, разбирай тези на гражданите.
На септемврийската сесия на ОбС-Пирдоп стана отново ясно, че по-голяма част от съветниците не изпитват нужда да чуят мнението на гражданите. Стана ясно и друго – Правилникът за дейността на ОбС-Пирдоп не отговаря на потребностите и нуждите на съветниците, защото в него има отпуснати цели 10 минути за изказвания на граждани. Толкова много и толкова губене на време да се чуят различни мнения, да се проведе дискусия, диалог или както там го наричат в демократичните общества.
За пореден път пролича дълбоката бразда, която отделя местната власт от гражданското общество, чиито представители бяха решили да посетят сесията на ОбС. И въпреки сериозността на задаваните от гражданите въпроси, ОбС-Пирдоп не съумя да даде съответните аргументирани отговори.
ВЪПРОСИ ОТ “ПУБЛИКАТА”
Един от основните въпроси, които вълнуват гражданите на Пирдоп е новата гордост на общината – информационното табло, което бе монтирано на челно място в града (на фасадата на читалището). Въпросното информационно табло е предназначено да поздравява посетителите на Пирдоп и да им дава часовникарска информация (разбирай да показва колко е часа). Гражданите изразиха своите поздрави към инициатора на идеята за монтиране на таблото кмета Ангел Геров, като го попитаха дали не би могло това табло да показва в реално време качеството на атмосферния въздух в общината, в това число съдържание на арсен, серен диоксид, кадмий и фини прахови частици. Предложението бе охотно прието от кмета Ангел Геров, който изрази своята готовност да се запознае с техническите възможности на въпросното табло и в рамките на няколко дни то да предоставя исканата информация. Така както това се случва в столицата София и във всеки уважаващ себе си европейски градец, разположен на територията на ЕС.
Втората интересна тема, която гражданите повдигнаха пред ОбС-Пирдоп и присъстващите представители на ОбА, бе тази с ползването на акваторията на язовир Душанци за спортни цели. Как само европейски звучи! Казусът е следният (по думите на гражданите): През 2016 г. в Пирдоп е регистриран спортен клуб по кану каяк “Делфи”, наречен така в памет на знаменития пирдопчанин Делчо Пенев. За председател на клуба е избран Милен Митов от гр. Златица – спечелил множество медали и награден лично от министъра на спорта Красен Кралев. За треньор е привлечен Петър Балов, който притежава необходимия лиценз за подобна дейност. Естествено, тъй като клуба е по кану каяк и му трябва воден обект, в който да тренира своите състезатели (предимно деца), неговите членове са се насочили към най-подходящото място за това – язовир “Душанци”.
Тук е редно да отбележим, че едва ли някой може да си помисли, че подобна смела инициатива да създаваш спортен клуб в днешно време, да влагаш усилия, средства и време в неговото успешно развитие и най-вече да привлечеш децата да спортуват, ще срещне отпор и то от местни общественици!
Реалността винаги може да поднесе някоя изненада. Всъщност използването на язовир “Душанци” за тренировките по кану каяк се оказа трудно постижима мечта. Независимо от това, че “Делфи” е единствения към момента местен клуб с лицензиран треньор и с подадени документи за включване към Българската федерация по кану каяк (БФКК).
След проведената дискусия на сесията на ОбС-Пирдоп се оказа, че проблемът може би е “нелоялна конкуренция”. Да! И при подобни мероприятия, свързани с развитието на детските спортни способности е твърде възможно да се стигне до противодействие и конкуренция. Имало и друг клуб в Пирдоп и същия си “бил заплюл” базата на язовир Душанци, която пък не била общинска, а държавна. Въпреки това кмета на село Душанци яростно изказва позиция, че базата в Душанци ще бъде на посочения от него клуб по кану каяк. И така вече 4 месеца ОбС-Пирдоп се опитва да вземе решение дали да предостави възможността на “Делфи” да ползва водите на язовир Душанци. По комисии, по сесии се водят разпалени дискусии. Съветниците ту са съгласни, ту са въздържани, ту отлагат решаването на този казус, който като се замисли човек за времето, което отнема да бъде решен, си представя, че ОбС взема решение за построяването на атомна централа в Пирдоп, а не да се разреши на няколко деца да тренират кану каяк в Душанци!
Ех, колко са отговорни тези наши общински съветници, които вече четири месеца дискутират кой да ползва и кой не язовир Душанци за спортни цели?! То подобни отговорни решения не могат да се взимат с лека ръка. И тук възниква въпроса дали същите съветници така задълбочено биха решавали днес, например, за разширяването на злокобното хвостохранилище над град Пирдоп? Защото предишния ОбС набързо се съгласи и взе положително решение. Но пък не може и да става сравнение между разширение на хвостохранилище и ползване на язовирна вода за спортни цели, все пак. Това са съвсем различни по смисъл и значение неща.
След 4-месечното мислене, премисляне, гласуване, прегласуване, най-накрая ОбС-Пирдоп изказа своето положително становище язовир Душанци да може да се ползва и от клуба по кану каяк “Делфи”. Сагата засега е с положителен завършек, но с витаещите съмнения дали не пречат някои партийни обвързаности и тук там конлфикти на интереси, за да не може да се вземе решение и да се праща клуба да спортува на язовира в град Златица. Темата ще е с продължение…