Възстановяват дейността на СК „Хармония“ – Челопеч

Със Заповед на кмета на Община Челопеч инж. Алекси Кесяков и във връзка с издадени заповеди от Министерството на здравеопазването, от 1-ви февруари 2021 г. (понеделник) се възстановява дейността на Спортен комплекс „Хармония“.

Ползването на фитнес залите в СК „Хармония“ се допуска при не повече от 50% от капацитета им и при спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите. Максималният капацитет на фитнес залите е до 7 човека, а именно:
– фитнес зала № 1 (силов) – максимум по 3-ма човека;
– фитнес зала № 2 – максимум по 2-ма човека;
– фитнес зала № 3 (кардио) – максимум по 2-ма човека.

Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 години. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

Допуска се провеждането на групови занятия по танцово, творческо и музикално изкуство, при използване на 30% от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 метра между участниците.

Максималният брой на посетителите по зали, както следва:
– зала тенис на маса – максимален брой 4-ма;
– зала карате – максимален брой 8;
– зала спортни игри (волейбол и баскетбол) – максимален брой 20.

Всеки треньор на групови занимания следи броя на посетителите в неговата група, така че да не превиши капацитета на залата.

Източник: Община Челопеч