Въвеждат временни противоепидемични мерки в Софийска област

Със заповед № РД-01-45 от 18.01.2023 г. на д-р Розалина Чобанова – Директор на РЗИ-Софийска област на територията на Софийска област бяха въведени временни противоепидемични мерки, съгласувани с доц. д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор на Република България.

Заповедта е издадена на основание чл. 63а от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от АПК и във връзка с рязкото увеличаване на заболеваемостта от ОРЗ и грип на територията на Софийска област, достигнала епидемични стойности.

Противоепидемичните мерки са валидни, считано от 20.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително. Те се изразяват в следното:
– Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и детските консултации;
– Преустановяват се профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ;
– Въвежда се стриктен ежедневен филтър в детските гради и ясли, като откритите болни деца се връщат по домовете;
– Преустановяват се извънкласните занимания и огранизирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други;
– Преустановяват се учебните занятия в училищата в присъствена форма;
– Преустановяват се свижданията в специализираните институции;
– Задължават се лицата, намиращи се в лечебни и здравни заведения да носят защитна маска.

Заповедта е предоставена за сведение и изпълнение на съответните ръководители на здрави заведения, началника на РУО на МОН и кметовете на общини в Софийска област.

Контрол по спазване на противоепидемичните мерки се осъществява от държавни здравни инспектори и длъжностни лица, определени от кметовете на общините.

Координиране изпълнението на Заповедта е възложено на Областния управител на Софийска област, като тя влиза в сила от 20-ти януари 2023 г. (петък).