Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с Отличителния знак на БАН

Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с Отличителния знак на председателя на Българската академия на науките на церемония, която се проведе на 2 април в академията. Акад. Юлиан Ревалски връчи отличието и грамота за изключителните заслуги на проф. Вутов към БАН и по повод 75-ата му годишнина.

„За мен е чест да връча тази награда“, каза акад. Ревалски и благодари за подкрепата и сътрудничеството, като подчерта всеотдайната професионална, обществена и дарителска дейност на проф. Вутов. Респект буди Вашето човеколюбие и спомоществователство, отбеляза по време на церемонията в Академията председателят на БАН.

Проф. Цоло Вутов благодари за специалната награда  на БАН и подчерта, че това, което е постигнал, е с подкрепата на неговото семейство и неговия екип. „Ще продължим досегашното партньорство между учените от Академията, научните й звена и нашите експерти по различни проекти“, каза проф. Вутов.

Отличителният знак на председателя на БАН се присъжда на български и чуждестранни граждани със значителен принос за развитието на науката, културата, образованието, обществения и социален живот, значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото и културно наследство, талантливи ученици и студенти, дарители.

Сред удостояваните с отличието в мандата на акад. Ревалски са нобеловите лауреати Люк Монтание,  проф. Хироши АманоЖан-Мари Лен, акад. Антон Дончеви други изтъкнати личности.

На церемонията присъстваха заместник-председателите на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева и чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и гл. научен секретар проф. Нели Косева. От страна на ГЕОТЕХМИН участваха д-р инж. Владимир Вутов и д-р инж. Иван Вутов, зам.- управители на компанията, както и Доминик Хамерс, изп. директор.

Снимки: Ромео Чолаков