Втори сблъсък за гората на Църквище

Вчера от 15.00 ч. в село Църквище се проведе още една среща между граждани и представители на общинската администрация, като дори Магдалена Иванова се включила да обяснява на жителите на селото защо трябва да се изсича гората.

Както вече съобщихме, гражданите излязоха на протест пред кметството в селото на 15.01.2017 г. от 11.00 ч., въпреки че Стоянка Петрова – кметски наместник, бе залепила върху старата обява нова с час 15.00 ч. Заради това част от гражданите, дошли за протеста от 11.00 ч. сутринта си отишли, за да се върнат за „втория” протест.

Най-вероятно след известни колебания, кметицата на община Златица, в чиито състав влиза и село Църквище, се е решила да се срещне с протестиращите граждани. В свое грубо изказване, същата си е позволила да оправя обиди и клевети срещу част от протестиращите, в това число срещу Стоян Шиеков, обвнявайки го, че лъже и манипулира населението и го настройва срещу нея.

Присъстващите граждани, обаче, защитиха правото си сами да решават съдбините на селото, като отново се противопоставиха на намеренията на Магдалена Иванова да се изсича църквишката гора.

Николай Николов присъства и на двата протеста, като непримиримо и аргументирано защитаваше интересите на всички жители на селото. По неговите думи без гора Църквище се престане да съществува, защото ще остане без вода. Около думите му се обединиха всички присъстващи граждани и настояха предвидените за сеч подотдели в село Църквище, да бъдат изключени изцяло от графика за 2018 г.

Магдалена Иванова пожелала да се запознае с текста на Протестната декларация срещу сечта, като взела документа и отказала да го върне на гражданите, които да продължат да събират подписи под нея. След известен словесен сблъсък въпреки нежеланието си, кметицата Иванова върнала документа на гражданите, които я уверили, че ще я внесат с входящ номер в Общински съвет – Златица.

Предстои разглеждане на внесената докладна записка на днешното заседание на ОбС-Златица от 17.00 ч. в читалище „Христо Смирненски”.