Втори опит в Златица за определяне заплатата на кмета

Редовното заседание на ОбС-Златица е насрочено за 26.02.2020 г. от 17.00 ч. на същото място. В дневният ред са включени 14 точки, свързани с приемането на отчети, стратегии, програми, структура на ОбА-Златица и Бюджет 2020.

Като точка 7 отново е включена за разглеждане докладна записка относно определяне възнаграждението на кмета на Община Златица. Припомняме, че този въпрос вече бе дискутиран и гласуван на предишното златишко общинско заседание, като ОбС-Златица проведе две гласувания, които не съумяха да съберат необходимото мнозинство и крайното решение на ОбС-Златица относно заплатата на кмета Генов бе тя да остане същата, каквато е взимал и досега златишкият кмет. Какво налага отново да се разглежда този въпрос засега не е ясно.

Обстоятелството с непроменената кметска заплата в Златица явно не се е понравило на някой от временно пребиваващите в общинската сграда и същият е решил, че ОбС-Златица отново трябва да се произнася по този въпрос. И така, докато решението на ОбС-Златица се понрави на този някой.  Повече яснота – на самата сесия, където следва да се чуят мотивите за внасянето на докладната записка и законовите основания за новото гласуване на същия въпрос.

Прави лошо впечатление, че за пореден път материалите за сесията не са предоставени публично на гражданите, за да имат същите възможността да се запознаят с въпросите, по които следва да се взимат решения от съветниците. Въпроси, касаещи самите граждани и тяхната община.

В точка 10 ОбС-Златица ще разглежда Бюджет 2020, а едва след нея ще дискутира програмата за управление на кмета за мандат 2019-2023 г. След разглеждане на бюджета за 2020 г. съветниците ще гласуват и структурата, което е логически необяснимо. Като пример – ако кмета е предложил да има двама заместника, за да изпълни политическите си предизборни обещания към определени структури, които са го подкрепили предизборно с определени условия и съответни назначения, а ОбС-Златица реши да не одобри този голям допълнителен разход, който би натоварил златишкия бюджет с още примерно 50-на хиляди лева годишно, то как това ще бъде отразено в приетия вече Бюджет?

За сведение на заинтересованите – програмата за управление на кмета Стоян Генов за четиригодишен мандат е в рамките на цели 9 странички общи приказки. И в този необятен програмен обем са включени принципи, че и визия за развитие. Визуално погледнато, тази визия е абсолютно куха от към съдържание и е в рамките на пет реда изречение. Визията за управление на кмета Генов е, че „Община Златица е териториална общност, включваща населените места гр. Златица, с. Църквище, с. Карлиево и с. Петрич. Единна общност със съхранено природно наледство, бит и култура, привлекателна за живот, бизнес и туризъм среда, основаваща се на модерна, конкурентноспособна икономика и социална интеграция“. Открил е, сиреч, топлата вода. И преписал оттук-оттам няколко думи.

Каква бизнес и туризъм среда в Златица, то няма ни водопровод, ни улици? Каква конкурентноспособна икономика като заплатите в Златица са най-ниските в района и не само? И как се съхранява природно наледство (дословно цитираме написаното, т.е. грешката в думата „наледство“ е на писалия програмата), като то отдавна е компрометирано? Теми не само за размисъл, но и за разумяване.

И поради какви причини златишкият кмет програмира: „3.5. Подпомагане и насърчаване развитието на спортните клубове в страната“. Г-н Генов, хайде първо да допринесете за развитието на Община Златица, пък тогава на спортните клубове в страната. Допуснатата грешка в такъв важен документ като Програма за управление за цял мандат, е не само показателна, тя е и унизителна. Показва очевадното – че е преписвано оттук-оттам, колкото да не е без хич. Хайде, малко по-сериозно отношение към Златица, ако може!

Тръгваме по следите на тайнствените докладни записки, които ще разискват златишките общински съветници на 26-ти февруари. Дано ги открием преди заседанието. Освен ако председателя на ОбС-Златица инж. Цветков не благоволи да ги качи на общинския сайт, който е създаден преди всичко и най-вече с тази цел – публичност и прозрачност в работата на ОбС, Кмет и ОбА!

А какво ли е предложението за кметската заплата този път? И поради какви причини ще се прегласува вече гласувано решение остава да разберем на самата сесия. Най-вероятно някой се надява въздържалите се общински съветнички от БСП Мария Нейкова и Стоянка Петрова да са променили своето решение. След проведените подобаващи убеждения през времето от предишното заседание до следващото да са склонили и да са влезли в правия партиен път.

Паживьом, у видим!