Втора кампания за набиране на преброители в Златица?!

На 25 май 2021 г. Община Златица стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. Кое налага повторно провеждане на подобна кампания от ОбА-Златица не съобщават. Предполага се, че има недостиг на желаещи да се включат и такива, които се отказват предвид недобрата административна комуникация, царяща в златишката общинска сграда, както и липсата на организационен капацитет, която изпъква напоследък.

Кандидатите за преброители трябва да са пълнолетни лица и е желателно да имат минимум средно образование, знания и опит в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности или администрация.

Документи по образец ще се приемат до 10 юни 2021 г. в сградата на Община Златица, Центъра за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Ангажиментите по преброяването ще бъдат в периода 16 август до 15 октомври 2021 г.

До момента в такива кампании обикновено активно и приоритетно се включват общински служители, но при тази кампания явно няма наплив от желаещи. И до момента кмета на Община Златица не обявява конкурс за свободната позиция „секретар“ на Община Златица, която е ключова в работата на цялата общинска администрация. Неформални източници коментират, че за тази работа имало вече определен човек и вероятно конкурс няма да бъде проведен, а ще се действа на принципа на служебното назначаване, без оглед на това, че е редно позицията да бъде заета от служител, който да демонстрира знания, умения и компетенции в конкурсна надпревара с други кандидати, а не назначен по втория начин за особени заслуги към началството…