Време е някой да каже защо дължим 5 милиона лева в Пирдоп?

На 25.01.2018 г. от 17.30 ч. се състоя редовно заседание на ОбС-Пирдоп с дневен ред:
1. Докладна записка относно: Частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.
2. Докладна записка относно: Приемане бюджета на община Пирдоп за 2018 г.
3. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи и паркоместа в община Пирдоп през 2018 г.
4. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища- частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2018 г.

ОбС-Пирдоп прие БЮДЖЕТ 2018  – без корекции и размествания

В началото на заседанието се отправиха питания от съветници и граждани към кмета на общината Ангел Геров. На питане за опасните сгради в град Пирдоп и в частност за Автогара-Пирдоп, г-н Геров отговори:
Сложна и тромава процедура, която продължава повече от година. Собственикът на Автогарата се крие. Пратили сме му вече 2 нотариални покани, той не се яви на показана за Комисия. Имаме протокол. Отговорът на собственика на сградата е, че тя е в перфектно състояние и не разрешава махането.
Относно старата аптека – в процес на продажа е имота. Имам уверения от новия собственик, че ще предприеме мерки, може би дори ще я премахне.

На въпрос за строителството, което се извършва в района на ж.п. гарата, кмета отговори:
Това строителство преди 4-5 месеца бе одобрено от ОбС-Пирдоп – продлежението за смяна на статута на мястото. Общината изгражда там звено БКС – да си приберем камионите и техниката. Изгражда се от фирма, която има рамков договор с общината – договорът има конфенденциална част и не мога да го размахвам като Самарското знаме. По стойността на договора – цифри не мога да кажа.

Цвятко Николов (съветник от ГЕРБ): Задавам отново въпроса с безопасността на движението в Пирдоп. В зоните на пешеходните пътеки няма осветление. Има ли възможност да се освети паркинга зад “Т-Маркет”? И кога ще се разреши проблема с дупките по улиците?

Ангел Геров: Маркировка в това време на годината не може да правим. Да се твърди, че 2/3 от лампите около пешеходните пътеки не светят – не е коректно. Кажете. Вземете решение. Няма да правим нищо – няма да правим БКС и да се заринем с боклуци. Вие решавате – аз ще го изпълня.
Цвятко Николов: Не съм казал да не се прави, а да се намерят средства за дупките. Кое е приоритетно – решават съветниците и гражданите.

Станислав Готев (гражданин): От три месеца се опитвам да обясня на ОбС-Пирдоп да преразгледат свои решения № 104 и 105. Не се направи. Може би съветниците не мислят, че гражданите трябва да се изслушват и да се вземат предвид техните предложения, защото те по-разбират от тази материя. В резултат на това противоборство на съветници и граждани, днес Община Пирдоп е осъдена и съда отмени решенията. Въпросът е – морално ли е? И не уронва ли това авторитета на институцията община и общински съвет? Предлагам разходите по делото, независимо какви са, да бъдат заплатени от възнагражденията на общинските съветници.
Мария Шентова (председател на ОбС-Пирдоп): Обезателно!

Въпроси бяха зададени и от други присъстващи на сесията граждани. Бяха повдигнати интересни теми като:

Отпускането на 150 000,00 лв. заем от общината на читалище „Напредък“;

Проучване възможността община Пирдоп да тегли кредит, с който да покрие текущи нужди, както и да отблокира държавните средства за капиталови разходи, които са спрени поради наложен запор;

Отдаване на общински паркоместа под наем и законна ли е монтираната бариера в междублоковото пространство в центъра на град Пирдоп?

Какво се случва с паметника на Христо Ботев?

Васил Кафеджиев: Време е някой да каже защо дължим пет милиона лева?! Защо не се разяснява на хората защо общината е стигнала до това положение? Откъде са се появили тези 5 милиона, които дължим? Кой кредит кога и от кого е теглен? Нека се каже на глас.

(следва)…