Воден режим в Душанци

Със Заповед № 534/13.11.2019 г. на ВрИД кмет на Община Пирдоп инж. Димитър Димитров в село Душанци стартира режимно водоснабдяване. Водоподаването в селото, на чиято територия е най-големият средногорски язовир ще бъде спряно от 10:00 до 17:00 ч., както и от 20:00 до 06:00 ч., считано от 13.11.2019 г.

Заповедта е издадена въз основа направено предложение от ръководителя на ВиК район Пирдоп Константин Камберов със следните мотиви: „Във връзка с трайно и продължително засушаване предлагам с. Душанци да бъде поставено на режим на водоподаване, т.к. не достига вода за напълването на резервоарите“.

Не става ясно дали водоподаването към основните промишлени водоползватели от язовир Душанци също ще бъде спряно. Не става ясно и дали режимът в село Душанци е обявен само и единствено за 13.11.2019 г. и дали няма да продължи за неопределен срок от време.