Влезе в сила Решението от Местния референдум в Челопеч

Решение №89-МИ/18.06.2023 г., влязло в сила за проведен Местен Референдув в Челопеч, ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 18.06.2023 г. местен референдум в Община Челопеч с въпрос:

„Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

Източник: ОиК-Челопеч