Вера Бойчева: Прочетох становището на „Аурубис“ с гняв и възмущение!

Общото събрание на жителите от село Душанци не се състоя – поради липса на изискуемия по закон кворум. В пандемични условия, в салона на душанското читалище присъстваха около 40 душанчани и 15-на гости – кмет, съветници, представители на партии и неправителствени организации. Кметът на кметство Душанци Златка Кънева запозна присъстващите с поредното писмо, изпратено от “Аурубис България” АД, по същество идентично с предишните – ту ще отпуснат средства за Душанци, ту няма да има предоставени такива, ту те ще са за жителите, ту ще са за облагородяване на язовира… Нещо като оная популярна приказка – много искаха, ама нямаха желание.

От завода, разположен край Пирдоп, разположен в по-голямата си част в землището на Златица, продължават да настояват, че земята под язовир Душанци е тяхна, което бе оспорено за пореден път от кмет, съветници, жители. Позовавайки се на привитазиционният договор, Тим Курт твърди, че след като язовира е изграден едно време за нуждите на МДК-Пирдоп, то той е на завода и е придобит от Юнион Миниер при приватизацията, което категорично се оспорва от жителите на Душанци и техните представители в местната власт.

Емоционално изказване направи Вера Бойчева, която в детайли познава начина, по който от “Аурубис” действат:
Прочетох становището на “Аурубис България” с гняв и възмущение. Много исках да прочета и становището на ОбС-Пирдоп като собственик на община Пирдоп. Исках да чуя мнението на общината, защото когато общината издава разрешително за водоползване, човека, който изготвя документите е еколога. На юриста на общината… Но, за съжаление, ние такава позиция на собственика не видяхме. Или поне не прочетохме.

Това, което искам да кажа е, че 4 години съм била кмет на Душанци и 4 години зам.-кмет на община Пирдоп, и един от ресорите ми беше да отговарям и за язовир Душанци. Винаги през тези 8 години аз съм представяна където и да отида на различни събирания в Басейнова дирекция, в областта, в общината – винаги като представител на собственика на язовира. В присъствието на директора на “Аурубис”, в присъствието на представители на “Аурубис”, те никога не са възразявали и много интересно как, почти четвърт век след подписването на приватизационния договор (1997 г.), изведнъж “Аурубис” решиха, че община Пирдоп не е собственик на язовира, а са те!?

Дали е свързано с промяната на закона и събирането на такси за водоползване, или е свързано и с друг един проблем… За първи път в историята на община Пирдоп, познавам много възрастни хора и съм разговаряла, река Куфарита пресъхна. Идва сериозна водна криза и това е ясно. И изведнъж “Аурубис” решиха, че язовир “Душанци” е техен като се позовават на приватизационния договор. А дали те изпълниха този приватизационен договор?

Те не са страна по приватизационния договор, но те се обявяват в становището си за правоприемници на МДК. Така, че – да, те са отговорни за изпълнението на приватизационния договор. Дали те изпълниха всичко?! А искат от нас язовир “Душанци”!
Това, което ми направи впечатление и това, което най-много ни вълнува нас като душанчани е какво ще се случи с водата, която ползваме абсолютно безплатно от 2012 г. по стопанския водопровод? Нито думичка по този въпрос.

Познавам добре “Аурубис” и начина на комуникация на “Аурубис”. Ако те имаха намерение да продължим да водоползваме безплатно, повярвайте ми, щеше да научи и глухия цар. Знаем как обявяват намеренията си “Аурубис”. Нито дума в становището за стопанския водопровод. А това е темата, която най-много ни вълнува.
Другата тема, която е изключително важна – “Аурубис България” не са единствените ползватели на вода от язовира. Бедната ви е фантазията докъде стига нашата вода, от душанския язовир. Съвсем официално в сайта на община Пирдоп можете да прочетете. Община Пирдоп вододава на “Дънди”-Челопеч, на “Елаците-Мед”, на “Асарел Медет” дава разпределителна и на много други малки фирми. Какво ще се случи с разрешителните, които община Пирдоп е издала на тези ползватели? Те са си редовни ползватели.

Между другото, държавата също никога не е оспорвала собствеността на душанския язовир, в лицето на Басейнова дирекция. Всички издадени документи за водоползване са преминали през Басейнова дирекция. Община Пирдоп вододава от душанския язовир. Какво ще се случи с тези ползватели?

Щом “Аурубис” имат претенции за язовира, това означава, че и таксите за водоползване ще приберат те. Може би точно тези такси за водоползване, нека от общината да си кажат каква е сумата, която в момента получава от водоползватели, може би точно тези пари иска да дари на Душанци “Аурубис”. На мен ми звучи много грозно. И самият факт, че някой е обсъждал това – едни дали има 100 хиляди лева или не…

Как! Как дарява “Аурубис!? Нека да си припомним. Не знам дали душанчани знаят колко струва дареното игрище в училището от “Аурубис”?! Е, уважаеми съграждани, това е публично. Не казвам някаква тайна – 165 хиляди лева!!! Знаете, че игрището беше почти готово. Основната работа беше свършена от нас, най-тежката работа – изравняването, валирането, геодезията бяха свършени. След всичко това – 165 хиляди лева!? Такова дарение получихме… Представете си за 100 хиляди какво ще получим на язовира.

Само за сравнение. Друга фирма, която ни направи дарение и направи основен ремонт на църквата – от покрива до пода. Стените, стенописите, абсолютно всичко – 53 хиляди лева. Това е база за сравнение как дарява “Аурубис”. Аз мисля, че изобщо този разговор за някакви пари не бива да бъде воден.

И нещо друго. За 90 дка община Антон получиха 200 хиляди лева социална субсидия. За какви пари говорим за 942 дка!? Мисля, че изобщо не бива да става дума за пари и много силен юридически екип, който община Пирдоп трябва да наеме и да защити нашите интереси.

Знаем, че в ДАНС сделката за МДК в момента се ревизира. Нека община Пирдоп разбере на какъв етап е тази ревизия. Нека делото бъде спряно до тогава, докато спре ревизията. Аз не вярвам този договор да бъде обявен за нищожен. Това все пак е най-големият данъкоплатец в България. Но поне да понесат някакви санкции и да се засрамят и да нямат претенции за душанския язовир и за водата на Душанци.

Второ, ако все пак се стигне до там, че те станат собственици, всеки един от нас – жител на Душанци и, разбира се, община Пирдоп, която ни представлява, има право да възрази – по Закона за водите и по Наредбата за водоползване на повърхностни водни обекти. Имаме право да възразим в 14-дневен срок, когато задължително публично Басейнова дирекция обяви чрез община Пирдоп при издаване на разрешителното за водоползване, а трябва да бъде издадено такова 2021-ва година. Ние ще помолим община Пирдоп да ни съобщи кога ще пристигне, ако се стигне до там, това решение от Басейнова дирекция и всеки един от нас да възрази. Освен, че общината ще възрази – всеки един от нас трябва да възрази. Можем го и трябва да го направим. С всички средства трябва да се борим срещу това.

Думата взе и кмета на община Пирдоп Ангел Геров, който обяви публично, че “Аурубис” ЛЪЖЕ!

Още по темата – в следващите броеве на списание “Средногорски БАГРИ” и в интернет -https://www.srednogorskibagri.com; facebook: Списание Средногорски Багри.