Васил Кафеджиев отговори публично по казуса с Ангел Геров

След като отказа да отговори по телефона на зададения от сп. „Средногорски Багри“ въпрос дали Ангел Геров е подал писмено уведомление до председателя на ОбС-Пирдоп – Васил Кафеджиев за предприети действия във връзка с неговата фирма „Калиопа – Ангел Геров“ ЕТ, изпратихме официално запитване до г-н Кафеджиев чрез електронната поща на ОбС-Пирдоп. И отговор бе изпратен в най-кратък срок:

„В отговор на Ваше запитване от 16.02.2021г.  Ви уведомявам, че в ОбС-Пирдоп няма подадено писмено уведомление отг-н Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп, във връзка с изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.
С уважение,
Васил Кафеджиев – Председател на Общински съвет-Пирдоп“.

От даденият отговор става пределно ясно, че кметът на Пирдоп Ангел Геров не е спазил разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Закононарушението, което е допуснал Ангел Геров води до вземане на решение от органа по назначението – ОиК-Пирдоп съобразно разпоредите на същия закон – чл. 42, ал. 1, т. 9 (ЗМСМА): Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1…

Очакваме на предстоящото заседание на ОбС-Пирдоп, обявено за 25.02.2021 г. Васил Кафеджиев да запознае общинските съветници и граждани със запитването на сп. „Средногорски Багри“ и отговорът по него.