„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Превантивната акция на полицията ще се проведе от 15 юни до 31 август

Утре, 15 юни, стартира традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”, която ще продължи до 31 август. В рамките на акцията ще се проведат обучителни беседи с подрастващите, насочени към безопасното им поведение като участници в движението по пътищата, играта на безопасни места, управлението на велосипед, тротинетка, ролери и др., правилното движение като пешеходци и безопасно поведение като пътници в пътните превозни средства.

От полицейските служители ще се осъществява засилен контрол по отношение на безопасността на децата и техните придружители, като насочеността ще е към: правилното превозване на децата, използването от родителите – водачи и децата на обезопастелни колани /каски и системи/, спиране на подходящи места за слизане на децата от автомобилите без да бъдат застрашени техните живот и здраве. Ще се следи също така за правилното поставяне  и закопчаване на предпазните колани и детските обезопасителни системи съгласно разпоредбите на ЗДвП.

Акцията цели ограничаване на причините и условията за настъпване на пътнотранспортни произшествия с подрастващи по време на летните месеци и ограничаване броя на пътните инциденти от този вид. Опитът показва, че именно ваканционните дни карат и малки, и големи да се чувстват по-свободни и безгрижни и това ги води като участници в движението по пътищата до несъзнателно допускане на грешки, които не биха допуснали при други условия в ежедневието си.

През периода 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. на територията на ОДМВР-София са възникнали 10 пътнотранспортни произшествия с участието на деца, като няма загинали и 11 са ранени. Седем от ПТП са възникнали извън населени места, а три от тях в населено място. В седем от произшествията децата са пътници, в две от тях водачи на ППС и едно е пешеходец. Произшествията са възникнали в светлата част на денонощието, в различни часове и дни от седмицата, като не може да се изведе някаква закономерност.

В сравнение със същия период на 2021 г., а именно 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. на територията на ОДМВР-София са възникнали осем пътнотранспортни произшествия с участието на деца, като две от тях са загинали и шест са ранени. Пет от ПТП са възникнали извън населени места, а три от тях в населено място. В пет от произшествията децата са пътници, в две са водачи на ППС и един е бил правоспособен водач на мотоциклет, без установена употреба на алкохол. Няма настъпили ПТП с деца пешеходци. Произшествията са възникнали в различни часове от денонощието и в различни дни от седмицата, като не може да се изведе някаква закономерност.

През периода 01.01.2023 г. – 31.05.2023 г. на територията на ОДМВР-София са възникнали пет пътнотранспортни произшествия с участието на деца с шест пострадали /ранени/ деца, без загинали. Четири от ПТП са възникнали извън населени места, а едно в населено място. В четири от произшествията децата са пътници, в едно от тях неправоспособен водач на мотоциклет, без установена употреба на алкохол. Няма настъпили ПТП с деца пешеходци. Произшествията са възникнали в различни часове, в светлата част от денонощието и различни дни от седмицата, като не може да се изведе някаква закономерност.