„Българските добродетели“ на ГЕОТЕХМИН подобрява живота в средногорските общини

Мила Иванова, текст от бр. 08 на сп. „Мениджър“
Снимки: Румен Байков

Със социалноотговорната си програма „Българските добродетели“ Група ГЕОТЕХМИН е насочила усилията си за подобряване живота на хората в района на своята дейност

За втора поредна година „Геотехмин“ ООД получи националната награда за социалноотговорна кампания от Българската минно-геоложка камара на професионалния празник Деня на миньора. Призът тази година е за подкрепата, оказана през последната година на 5 общини – Етрополе, Мирково, Златица, Чавдар и Челопеч, по програмата „Българските добродетели“. Тя е създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и в нея участват и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД. Идеята на основателите е да надградят усилията си в полза на обществото с лични и фирмени средства.

Какво правят компаниите

През 2020 г. бяха подписани рамкови споразумения между четирите дружества и петте общини и беше договорено осъществяването на значими за местното население проекти, които общинските власти желаят да реализират, но са затруднени в безпрецедентната ситуация заради пандемията от Covid-19.

Кои и какви са проектите, реализирани по програмата „Българските добродетели“? Как се отразява дейността на бизнеса в регионите и общините върху безработицата и развитието на общностите? Потърсихме представители на институциите, които дават отговор на въпросите с конкретни примери.

Група ГЕОТЕХМИН реагира по възрожденски на наболелите обществени проблеми.“ Така определя получаваната от години подкрепа директорката на едно от най-големите училища в страната СУ „Христо Ясенов“ в Етрополе Мила Манчева. „Нашето училище отново получава дар, който не се измерва количествено. Той е решение на дългогодишни проблеми с материалната база в училището и осъществява мечтите на поколения етрополци за ново газово стопанство, качествено парно отопление във всички сгради и помещения и обновен физкултурен салон. На финалната права сме и на цялостния ремонт на басейна“, разказва Манчева. По думите ѝ всеки, който мисли за утрешния ден, цели да изгражда, а не да руши, трябва да поставя основите днес и върху тях да развива своите политики занапред. „Образованието е сфера, която работи със и за новите поколения. Тя има нужда от сподвижници и подкрепа, за да предлага адекватно и модерно обучение и възпитание“, убедена е Манчева. Затова е благодарна на екипа на проф. дтн инж. Цоло Вутов за подкрепата и вярата в колектива на училището и за това, че компаниите от Група ГЕОТЕХМИН са негов всеотдаен благодетел. Според директорката на етрополското училище Благотворителна програма „Българските добродетели“ е пример за учителите, родителите и учениците, както и за цялото общество, за социалноотговорно поведение.


Директорът на СУ „Хр. Ясенов“ в Етрополе Мила Манчева открива модерната парна инсталация на газ, направена по програмата „Българските добродетели“.

Община Мирково също е сред получилите навременна подкрепа от дружествата в Група ГЕОТЕХМИН за решаване на наболели проблеми. Един от първите реализирани проекти по Благотворителна програма „Българските добродетели“ е дарен нов автомобил за социалния патронаж в селото. След подписването на рамковото споразумение между община Мирково и „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД е закупена нова сметосъбираща машина, а старата е изведена от експлоатация, подменено е уличното осветление в село Бенковски, направен е проект за рекултивация на депото в село Смолско. „Нивото на безработица в общината е 6,38%“, казва кметът на Мирково Цветанка Йотина, която е щастлива, че в общината е регистриран най-големият работодател в района „Елаците-Мед“. Според нея дейностите по Благотворителна програма „Българските добродетели“ са в допълнение на 22-годишната социалноотговорна политика на дружеството, част от Група ГЕОТЕХМИН. Част от нея е дарителството. Още в средата на 2000 г. проф. Цоло Вутов и медодобивната компания даряват средства за изграждането на мемориалния комплекс „Васил Левски“ край Буново и храма „Св. Константин и Елена“ на Таушан тепе в община Мирково. В края на миналата година са засадени и над 200 дървета в селото по инициативата „Нашето зелено утре“, инициатива от програмата „Българските добродетели“. Програмите за засаждане на фиданки и инвестициите в облагородяването на градската среда също имат дългогодишна традиция.

Образование, здравеопазване, туризъм

Проекти в полза на тези три области са реализирани и в община Чавдар. „Със средства по програмата бяха проведени и безплатни медицински прегледи за жителите на общината от различни специалисти“, обяснява кметът на Чавдар Григор Даулов. Профилактичните прегледи са извършени от медицински специалисти от болницата в Пирдоп и така на жителите на селото не им се налага да пътуват до друго населено място и да чакат пред лекарските кабинети. Посещенията при медицински специалисти в Чавдар стават достъпни за жителите на общината и заради изградения нов здравен кабинет в сградата на пощата, също по програмата „Българските добродетели“.

Кабинетът по информационни технологии в с. Чавдар.

Подкрепата за община Чавдар през последната година е и в образованието. Закупена е техника за нов кабинет за обучение по информационни технологии, изграден е кабинет за приобщаващо образование и е ремонтирано фоайето на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Те са официално открити по случай 24 май.

„През последните десетилетия партньорството между община Чавдар и компаниите от Група ГЕОТЕХМИН става все по-устойчиво, като ефектът от него е видим за всеки, посетил общината“, казва кметът Григор Даулов. Според него нивото на безработица в региона е едно от ниските в сраната, като основната причина за това са предприятията в минната и преработвателната индустрия. „Група ГЕОТЕХМИН е един от водещите и отговорни работодатели в района и това има голямо значение за местната общност. На практика много от семействата в общината по някакъв начин са свързани с компаниите „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД. Това има отражение върху заетостта и доходите на общинско ниво“, обяснява Даулов.

„През 2020 г. в разгара на пандемията от Covid-19, която завладя не само страната ни, а и целия свят, община Димово получи дарение от „Геотехмин“ ООД, предназначено за Дома за стари хора в с. Гара Орешец“, дава пример и кметът на общината Светослав Славчев. Той споделя, че тази помощ на „Геотехмин“ ООД идва в най-трудния момент, когато в страната имаше недостиг на лични предпазни средства и дезинфектанти. Тя оказва навременна и ценна подкрепа за възрастните хора от дома. Безкрайна е тяхната благодарност, както и признателността на община Димово към проф. дтн инж. Цоло Вутов и към екипа на „Геотехмин“ ООД за помощта и проявеното човешко отношение, което завинаги остава в сърцата им.