„Българските добродетели“ на ГЕОТЕХМИН със специална награда за инвестиции в качеството на живот

Група ГЕОТЕХМИН получи голямата награда Business Honoris Causa за Благотворителната програма „Българските добродетели“, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов. Призът е в категория „Инвестиции в качеството на живот“ ѝ бе връчен на специална церемония, организирана от в. „24 часа“. Инициативата има за цел да отличи добрите практики в сферата на корпоративната социална отговорност и изграждането на работодателска марка. Наградените получиха статуетка (кадуцей – символът на съзидателната сила) и грамота.

 „Благотворителна програма „Българските добродетели“ беше създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Две години по-късно в условия на пандемията от Ковид – 19, Група ГЕОТЕХМИН реши да увеличи нейния мащаб и предложи подкрепа на пет общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица, за да бъдат съвместно реализирани социално значими за местното население проекти.

Ремонтираме училища, болници, правим здравни кабинети, изграждаме ново енергийно ефективно осветление. Помагаме там, където има нужда. За нас е важно не само да развиваме своя бизнес, а регионите, където сме, да са благоустроени, да повишаваме качеството на живот и те да се развиват заедно с нас“, каза г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД след като получи наградата от г-жа Венелина Гочева – издател на в. „24 часа“.

Инициативи като тази на в. „24 часа“ допринасят за по-доброто разбиране какво е отговорна компания. Това са фирми, които насочват вниманието си не само към икономически добавената стойност, но и обръщат внимание върху въздействието си върху околната и социалната среда„, сподели в приветствието си към наградените Гергана Димитрова – мениджър „Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност“ на основния партньор на инициативата.

В момента по програма „Българските добродетели“ Група ГЕОТЕХМИН настанява в свои бази украински семейства, избягали от родината си, заради войната.