Близо 30 000 граждани следва да сменят своите лични карти през 2020 г.

ОДМВР-София насочва вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 г. да го направят по-рано, за да бъдат избегнати натрупвания на хора и загуба на време.

Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците февруари, март и април, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се от месец май до края на 2020 г. да бъде значително по-натоварено.

Със създадената организация в сектор БДС се цели улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления. Призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.

Не e необходима подмяна на лични карти, които са със срок на валидност „безсрочен“.

Справка показва, че през 2020 г. изтича валидността на 29465 лични карти, 12564 паспорта и 18042 свидетелства за управление на моторно превозно средство, издадени от ОДМВР-София.

Работното време на сектор БДС в ОДМВР-София е от понеделник до петък от 830 ч. до 1730 ч.

Работното време на звена БДС в РУ при ОДМВР-София е от понеделник до петък от 830 ч. до 1200 ч. и от 1300 ч. до1730 ч.

 Важно: Възможно е подаване на заявление за обикновена услуга за издаване на БЛД да се извърши във всяко РУ на територията на ОДМВР-София и в ОДМВР-София /ул. „Гео Милев“ №71/. Получаването на готовите документи е в поделението, където са подадени заявленията.

Напомняме, че заявленията за бърза и експресна услуга се подават в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР- София.

Информация: ОДМВР-София