Благотворителна акция на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в помощ на НУ „Отец Паисий“ – с. Върбица, Плевенско

Учениците от 7.а и 7.б клас на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица се отзоваха на призива на директора на НУ „Отец Паисий” – с. Върбица, общ. Плевен и само за два дни събраха голямо количество обувки и учебни пособия. За малките деца от училището те изработиха и есенни листа със специални пожелания. Гордите учители на седмокласниците от златишкото училище израсиха своята благодарност за отзивчивостта на своите възпитаници: „Благодарим Ви, седмокласници! Съхранете добротата в сърцата си!“