Без ясни мотиви Магдалена Иванова оттегли предложението си за вдигане на такса смет

Още в началото на редовното заседание на ОбС-Златица, състояло се на 16.01.2017 г., Магдалена Иванова оттегли своята докладна записка за увеличаване с близо 350% такса смет за жителите на община Златица. Нямаше достатъчни мотиви какво наложи оттеглянето на докладната, както и какво наложи нейното повторно внасяне за разглеждане без промяна, след като ОбС-Златица вече гласува това предложение и го отхвърли.

Както вече съобщихме, на предишното заседание на ОбС-Златица ПРОТИВ вдигането на таксите смет гласуваха: Димитринка Савовска, Елена Герасимова, Десислава Айгърова, Димитър Димитров, Аделина Павлова, Динчо Рашев и Асен Плахов, докато предложението за близо 350% увеличение на таксата бе подкрепено от Стоянка Балова, Стефан Попов, Даниел Йорданов, Веселин Тинчев, Тодор Чомпалов и Стоян Генов.

По думите на кметове от района, внасянето на тази докладна записка от страна на Магдалена Иванова за разглеждане от ОбС-Златица говори за непознаване на законите, тъй като има правила и срокове до кога могат да бъдат правени промени на тези такси и този срок е изтекъл в края на 2017 г.

Не стана ясно и защо се налага това драстично увеличение на таксата за битови отпадъци, както и защо е избран точно този начин за нейното определяне – на база данъчна оценка на имота, а не на база генериран отпадък и спазване на принципа „замърсителя плаща”.

Гражданите на Община Златица засега могат да си отдъхнат, тъй като „им се размина” налагането на по-високи такси, но не се знае докога. Твърде е възможно предложението отново да бъде внесено за разглеждане от Магдалена Иванова, която най-вероятно оттегли докладната си записка, след като на провелото се извънредно събрание на РСУО „Средногорие ЕКО” е почерпила опит от колегите си и е разбрала, че сроковете за подобно внасяне са минали. От случилото се гражданите и съветниците на община Златица изразяват притеснението си, че капацитета на ОбА Златица е твърде незадоволителен, от което потърпевши са всички.