Безплатни прегледи за деца организира Община Челопеч

През месец октомври в Челопеч стартираха организираните от общината безплатни профилактични прегледи за деца, записани в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Х. Кр. Андерсен“, с. Челопеч. Специалисти – стоматолог и офталмолог успяха да прегледат 128 ученика от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 30 деца от ДГ „Х. Кр. Андерсен“ за наличие на нарушение в зрението, както и 125 ученика от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 34 деца от ДГ „Х. Кр. Андерсен“ за наличие на кариесни образувания и изменения по зъбите.

По време на прегледите за всяко дете бе изготвен индивидуален „лист за профилактичен дентален/офталмологичен преглед“ с пълна информация за състоянието на зъбите и очите на малките пациенти. Документът е предаден на родителите, за да имат информация за състоянието на децата им. Също така бе дадена възможност и за обратна връзка от страна на родителите с лекарите, осъществяващи прегледа.

Лекарите от своя страна бяха подготвили подаръчета за малките си пациенти, с които да провокират интереса им към медицината и да им покажат, че всъщност няма нищо страшно. Организираните прегледи бяха напълно безплатни за родителите, за да могат да се възползват максимален брой деца.

Идеята бе да се установят на време офталмологични проблеми, предизвикани от он-лайн обучението, както и стоматологичните нарушения на зъбите, след смяната на млечните.