Безплатна логопедична терапия за децата в Чавдар

Община Чавдар организира безплатна логопедична терапия за децата в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ДГ „Щастливо детство“, с. Чавдар. Заниманията с логопед се провеждат два пъти седмично и се финансират от община Чавдар.

След извършено логопедично обследване от г-жа Рая Мечкарска – практикуващ логопед, са идентифицирани децата от двете учебни заведения, които, със съгласието на родителите, са включени в заниманията.

„Пожелаваме успех на г-жа Мечкарска и на малчуганите в тези занимания, които са изключително важни за пълноценното развитие на децата!“ – пишат от ОбА-Чавдар.