Асен Плахов подаде оставка – предстои извънредно заседание на ОбС-Златица

Асен Плахов е подал оставка като председател на ОбС-Златица. Мотивите, които е посочил за това свое решение са лични. Във връзка с подадената оставка е насрочено Извънредно заседание на ОбС-Златица, което ще се състои на 28.11.2018 г. (сряда) от 17.00 ч. в НЧ „Христо Смирненски – 1889“ г. при следния проект за Дневен ред:

1. Изказвания, питания, становища на общински съветници и граждани.

2. Прекратяване правомощията на Председателя на ОбС-Златица на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от ЗМСМА.

3. Избор на Председател на ОбС-Златица по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

За трети път ще се провежда избор на Председател на ОбС-Златица, като в този мандат на тази позиция са избирани: д-р Иван Стойнов и Асен Плахов.