Антон получава 1 727 217,00 лв. за укрепване речното корито на река „Дълбок“

ОбА-Антон съобщава, че с Постановление № 207 от 29-ти юни 2021 г. на Министерски съвет, на общината са отпуснати 1 727 217,00 лв. за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река „Дълбок“, която преминава през селото.

В проектът освен корекцията на речното корито е включено и асфалтиране на ул. „Васил Боримечков“, като дейностите по изпълнението на заложените ремонтно-възстановителни работи ще започне до 2 месеца.