Андрей Симов ще положи клетва на 6-ти ноември!

На 6-ти ноември 2023 г. (понеделник) в салона на НЧ „Христо Ботев – 1925“ село Антон ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Антон Мандат 2023-2027 г.

Дневният ред на първото заседание на ОбС-Антон за този мандат включва:

– Полагане на клетва от общинските съветници по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА

– Полагане на клетва от Андрей Симов – избран за кмет на Община Антон за втори път;

– Избор на председател на ОбС-Антон.