Кметът на Община Антон Андрей Симов с призив за съдействие

Кметът на Община Антон Андрей Симов се обърна към жителите на Антон да се включат като доброволци в борбата срещу коронавирус Covid-19:
„Уважаеми съграждани, според прогнозите на здравните власти, пикът тепърва предстои. Ресурсите на държавата и възможностите на общината ни са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.

Обръщам се към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включи в стартиралата кампания за набиране на доброволци. 

Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социална грижа за най-рисковата група – възрастните хора, като при възникнала необходимост – да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други. Вероятно от доброволна помощ ще се нуждаят и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве, и този на членовете на техните семейства.

Ключовото за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове, и навсякъде, където има струпване на хора.

АКО СТЕ ГОТОВ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ КАТО ДОБРОВОЛЕЦ, МОЛЯ, ПИШЕТЕ НА СЛЕДНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: obanton@abv.bg, или позванете на телефон: 07186 / 23 00…

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!“.

Бъдете отговорни! Останете си вкъщи!