Андрей Симов с поздрав по случай 30 години от обявяването на самостоятелните средногорски общини!

И община Антон празнува своя 30-годишен юбилей! С поздравителен адрес в социалните мрежи кметът Андрей Симов се обърна към жителите на Антон и всички средногорци:

Уважаеми жители на Община Антон,
Уважаеми средногорци,
С Указ № 250 от 12 август 1991 г. град Средногорие е заличен от списъка на населените места и са определени седалища на нови общини и населени места. Имам удоволствието да Ви поздравя по повод 30 години от обособяването като самостоятелни общини на Антон, Пирдоп, Златица, Челопеч, Мирково и Чавдар.
През тези 30 години, за 7-те изминали мандата и настоящ 8-ми мандат, в който аз имам честта да бъда кмет, Община Антон е ръководена и управлявана от различни кметове и общински съвети, които са оставили своята следа и принос за развитието и историята на селото.

Ежедневно сме поставени пред разрешаването на различни проблеми и предизвикателства и за това е необходимо да бъдем отговорни и всеотдайни, за да удовлетворяваме очакванията на населението.
С гордост мога да отбележа, че въпреки всички трудности, Община Антон е успявала и продължава да работи за изпълнението на редица малки и по-мащабни проекти, които допринасят за просперитета и благоустрояването на общината. Част от тях са реконструкция на улици, площад, подмяна на водопровод, изграждане на инфраструктура в близост до параклиса „Свети Георги“, поставяне на беседки за отдих, саниране и обновяване на общински сгради, училище, детска градина, здравен дом, читалище, църква, осъвременяване двора на детската градина с нови съоръжения, ремонтиране на кабинети в здравния дом, прекарване на осветление в двата парка в селото, стартиране на програма за управление на отпадъците, изграждане на дървени къщички за съхранение на бобрите за битови отпадъци, закупуване на техника за сметоизвозване и сметосъбиране, изграждане на физкултурен салон с топла връзка в училището и още много други.
Уверявам Ви, че няма да спрем да работим в името на едно по-добро бъдеще за всички нас и за следващите поколения!
Бъдете здрави! Честит празник!