Ангел Геров: Факт е, знаете… бях си поставил и не го отричам да се справя с кучетата и признах, че катастрофирах!

Внимание! Публикацията съдържа кадри на проявена жестокост към кучета, неподходящи за чувствителни хора и деца!

На редовното заседание на ОбС-Пирдоп, проведено на 28.01.2021 г. съветник Силвия Георгиева зададе на кмета Ангел Геров въпрос относно масовото отравяне на бездомни кучета в Пирдоп, случило се по време на новогодишните празници. Въпрос, който му зададохме и ние още по време на жестокото деяние, но той не благоволи да ни отговори. Отговорът му по време на заседанието е обезпокоителен:

„Доколкото знам има внесен сигнал. Бяхме сигнализирани и ния. Има заведено, сега как се…, досъдебно, ще сбъркам. Води се разследване от РПУ-Пирдоп. Знаете, че депутата от нашия град г-н Лало Кирилов зададе в питанията в петъчния контрол такъв въпрос и до министъра на вътрешните работи. Засега нямам данни да има докъде е стигнало. Казаха, работиме по въпроса. Знаете, че когато приключат разследването, тогава дават информация разследващите органи. Казаха ми засега върви разследване.

Какво се е случило до момента… Значи, има, има, но просто докъде са стигнали нямам информация. Но най-вероятно като приключи. А и ще очакваме отговора на министъра. Той ще бъде може би най точното нещо.

Факт е, знаете, аз съм го казвал, на мене, така, бях си поставил и не го, не се отричам да се справя с кучетата и признах, че там катастрофирах. Защото не… Много е трудно. Справянето с популацията на бездомните кучета, трябва да ви кажа, че всяка сутрин, много раничко аз си обикалям и ги виждам кучета с каишки как почват да изпълзяват от някъде. И домашни, но и бездомни.

Провел съм един разговор. Очаквам обратна връзка за възможност за изграждане на приют за кучета. Когато имам на 100% потвърждение, ще ви запозная. Но тъй като става въпрос за сериозни така инвестиции, водя разговор с една неправителствена организация. Няма как да се справиме. Нищо не мога да кажа по тоя въпрос. Ако стане – стане!

Но това с кучетата действително, имаме голям проблем. В момента сме поели една кампания пак да уведомяваме гражданите и ще направиме, мисля, че за… Мая, март месец ли бяхме обявили, че ще направиме един обход на града за регистриране на домашни любимци?

(глас от страни: за март месец трябва да го направим – бел. ред).

Да. Тъй като разчитахме на, да кажем съвестта на жителите на общината. Когато направихме преди няколко години, преди три години мисля, че беше, или четири, направихме една такава кампания и след това да продължи, но явно не. Трябва, най-вероятно всяка година да се ходи от къща в къща. Щом трябва. Ще трябва да го правиме. Мислех, че имаме съвест като ги регистрираме веднъж, после си ходиме, 10-те лева на година да си ги внесеме, да си държиме кучетата, да ги имунизираме… Не.

Явно, трябва по друг начин, който не е много приятен за гражданите и за нас, но ще трябва по този начин да се действа. Толкова.”

В какво се изразява справянето с кучетата в Община Пирдоп по изказването на Ангел Геров не става ясно. Не става ясно и каква е неговата визия за това справяне. Вярваме, че не е чрез отравяне.

Съществен пропуск за „катастрофирането” на кмета на Община Пирдоп вероятно е липсата на ангажименти в посока спазване разпоредбите на Закона за защита на животните и абдикиране от носене на отговорност в тази посока. Вероятно единственото, на което разчита г-н Геров, е полицейското разследване, което да установи извършителите на жестокото деяние, но не и мерки в посока предотвратяване извършването на подобни жестокости в бъдеще време.

Защитата на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и общо състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености. Чл. 6 (1) от ЗЗЖ гласи: Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните. За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно, или предизвикване на силен страх. Чл. 7 от същия закон забранява проявата на жестокост към животните.

Глава пета от ЗЗЖ касае безстопанствените животни. Съгласно чл. 40 Общинските съвети приемат ПРОГРАМИ за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им. Кметовете на общини организират изпълнението на приетите програми и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред изпълнение.

След постъпили сигнали в общината кметът не следва да си „прави оглушки”, както се изразява сам Ангел Геров по друг повод, а да осъществява контрол по изпълнението на законовите разпоредби, в това число за спазване изискванията за защита на животните на територията на съответната община.

Затова и хората питат: Г-н кмете на община Пирдоп, къде бяхте Вие в периода от 29-ти декември до 5-ти януари, в който масово се тровеха кучета в град Пирдоп? Не чухте ли? Не разбрахте ли какво се случва? Сигнализирахте ли? Проверихте ли?

Г-н кмете на община Пирдоп, ще запознаете ли нас, гражданите, с изготвените от Вас отчети съобразно разпоредбите на ЗЗЖ през годините на Вашето кметуване и мерките, които Вие предприехте за предотвратяване на масовото жестоко отравяне на кучета в Пирдоп с отровно вещество, разпръснато и при детски площадки?