Ангел Геров: С председателя питахме „Аурубис” за това, че комина на сярна пуши и това ни притеснява, но отговор обаче, не получихме

След множеството граждански питания за наднормени замърсявания на въздуха в Среднорието и отчетени наднормени стойности на ФПЧ в националната платформа Airbg.info, показващи на моменти 8 пъти надвишаване на нормите в Челопеч, 4-5 пъти в района на вилна зона „Черешака” – Златица и село Църквище, двойно в община Антон и Пирдоп, на редовното заседание на ОбС-Пирдоп, кмета Геров даде отговор:

С „Аурубис България” контакт по тази тема не е имало. Имахме контакт по друга тема, която  със сигурност всички вие сте чули, става въпрос за язовир Душанци и относно неговата собственост. Ние с г-н председателя повдигнахме въпроса за това, че в последно време наблюдаваме пушенето на комина на сярна и, че това ни притеснява. Отговор не получихме обаче. Няма проблем. Системите работят качествено. Всичко е в норми. Но се вижда това, което виждат всички граждани. Коминът на сярна пуши и не пуши така, както е пушил.

Неофициално мога да ви кажа, че има някакъв проблем в самия комин. То в комина какво да има? Някакви там обясняваха, че дренажи се били запушили. Какво кат се запуши дренажа? Той пушека е един, той си върви нагоре. Дренажът отвежда, неговите…, като… има по-влажно време, термина ми избяга от мисълта. Да се получи един вид мъгла, да се втечни газта вместо да… По този дренаж те я отвеждат някъде, където да не наруши околната среда. Не виждам друг проблем. Казвам, това са мои предположения.

Доколкото имам информация предвиждат подмяна на комина. Стъклопластовата тръба да бъде подменена. Това го чувам от хора, които работят в завода. Не сме разговаряли обаче тука… Нали по този повод нямаме контакт. Но от гледна точка на това, което се казва за хвостохранилище „Медет” – ами то не е рекултивирано. Единственото нещо, което е направено е терасирана стената и там е леко залесена. Но всичкото назад, където се е самозалесило. Значи аз поне два пъти в месеца минавам оттам. Трябва да ви кажа, че е нещо страшно. А хвоста малко да го напече, той понеже е много фин отгоре веднага изпръхва. И като го духне вятъра и го носи. Тука държавата… Са, през изминалият месец трябваше да давам едни интервюта защо не работи пречиствателната станция за отпадни води на Душанци, тъй като едно екологично дружество всяка година си пише до РИОСВ, до МОСВ, че пречиствателната станция не работи. И се започва една сага, пишеме си актове. Аз съм им го казал. Личен е акта – от 2 до 20 хиляди лева на кмета. И трябва да си го плащаш сам. Така. И аз повдигнах въпроса само, че БНР отряза точно повдигането на въпроса за хвостохранилище Медет. Лекичко го намекнаха, ама го минаха по тънката лайсна. Защото и сега това, което се случва с… Айде, минах в друга тема, ама редно е да го кажа. Това, което излиза от канализацията на село Душанци е с такива показатели, че пречиствателната станция, която е предвидена не може да ги постигне. Водата е по-чиста. Така че не замърсяваме толкова много околната среда и не тровиме рибата и жабите. А хвостохранилището трови жителите на Душанци. Като духне западният вятър, югозападният и почват да им скърцат зъбите.

Другото нещо за Медетска река, която е нали вече извън наша територия, ама сме в един район. И река Тополница, която след резиденцията е най-мъртвата река в света, не в Европа. В света. Това и в Папуа Нова Гвинея го няма. Излужването от рудник Медет. От насипищата. Така, че ще го проверя. Честно, признавам си, нямам информация. Ще го проверя това и ще искам становище и на „Аурубис” какво… Показателите от техните… Макар, че знаете има едни среднодневни стойности, които са на таблото в общината… Там, честно казано, аз не мога да се ориентирам. Признавам си го, но ще поискам от „Аурубис” да ни предоставят данни за това, какво се е случвало в тези дни, в които има превишаване на ФПЧ. Това мога да ви кажа към момента.

Сесията бе предавана на живо от „Средногорие Медия“ и всеки може да проследи казаното от кмета Геров.

Екип на „Аурубис България“ АД присъства на редовното заседание на ОбС-Златица, състояло се по същото време, но въпроси за наднорменото замърсяване на въздуха не им бяха зададени – нито от общинските съветници, кмет и ОбА. Възможно ли е в Община Златица да не им прави впечатление тежкото замърсяване на въздуха, който дишат всички, или се бяха твърде захласнали по приказката за „Дядовата ръкавичка“?!

А коминчетата пушат ли, пушат…